sitemap

TEAM TRUST ASIA

Team Building & Team Development Program

TEL : 086-316 2113
teamtrust.thailand : teamtrustasia@gmail.com

Google+
Read more
shared
-

TEAM TRUST ASIA รวมภาพแห่งความทรงจำ

shared
leader teambuilding
-

สมบัติ พิกุลทอง ผู้นำ Team Building

องค์กรขนาดเล็กหรือใหญ่ ก็สามารถสร้างสิ่งที่ยิ่งใหญ่ได้ จนได้รับคำชื่นชมว่ามีความสำเร็จ ขอเพียงมีองค์ประกอบในการทำงานดี ความสำเร็จก็รออยู่ไม่ไกล พร้อมกับองค์ประกอบที่สุดสำคัญประการหนึ่ง คือ ผู้นำต้องดี ถ้ามีผู้นำดี ลูกน้องก็ไม่หลงทาง จะคิดหรือจะทำอะไร ก็เต็มเปี่ยมไปด้วยประสิทธิภาพ และความอบอุนเสมอครอบครัว - team building

shared
-

TEAM TRUST ASIA รวมภาพแห่งความทรงจำ

shared
building team
-

team building ปรัชญาของการออกแบบทีมงาน

ความหลากหลายของกิจกรรม นำเสนอเพื่อธุรกิจ, โรงเรียน, ทีมกีฬาองค์กรทางศาสนาหรือไม่แสวงหาผลกำไร ได้รับการออกแบบสำหรับการปรับปรุงทีมงาน . การสร้างทีมงานที่ดำเนินการผ่านทางความหลากหลายของการปฏิบัติและสามารถสร้างได้ง่าย

shared
article low self esteam
-

วิธีการดูแลพนักงานที่ “ความมั่นใจในตนเองค่อนข้างต่ำ”

การพัฒนาความมั่นใจในตนเองอาจเป็นอุปสรรคใหญ่มากสำหรับบางคนที่ไม่กล้าคิด ไม่กล้าทำอะไรที่ใหญ่เกินตัว คิดว่าตัวเองเป็นเพียงคนตัวเล็ก ๆ จึงสบายใจที่จะอยู่ในมุมของตัวเองอย่างเงียบ ๆ มากกว่า และนั่นทำให้คุณแทบจะไม่มีบทบาทสำคัญในที่ทำงานเลย คนที่มีปัญหาเช่นนี้ จะถูกมองว่าขาดความกระตือรือร้น ขาดพลังในการ มุ่งสู่ความสำเร็จ ทั้งนี้ความผิดพลาดอยู่ที่รูปแบบการคิดของตัวคุณเอง

shared
the meaning of building team relationships
-

ความหมายของการสร้างทีมสัมพันธ์

Team Building ให้วัตถุประสงค์หลักของการสร้างทีมงานที่จะได้รับคนงานที่จะมีส่วนร่วมในรูปแบบของความพยายามร่วมกันบางอย่าง การทำงานร่วมกันสามารถกระตุ้นความคิดสร้างสรรค์ในสภาพแวดล้อมของ บริษัท และนำไปสู่ความคิดใหม่เพื่อเพิ่มผลกำไร

shared
value team turst asia
-

ความคุ้มค่าขององค์กร

TEAM TRUST เราเชื่อว่าความเอาใจใส่และการเห็นคุณค่าของบุคคลเป็นเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพในการปรับปรุงผลการทำงาน ดังนั้นการฝึกอบรมจึงเป็นกระบวนการทำงานแบบเคียงบ่า เคียงไหล่ ,การสอน ,การประเมินผลทักษะในการฝึกอบรม

shared
activity team trust asia
-

ACTIVITY

ด้วยประสบการณ์ทำงานของ ทีมทรัส ทำให้เข้าใจพนักงาน ความเป็นไป และความต้องการของพนักงานทุกระดับได้เป็นอย่างดี โปรแกรมการสร้างและพัฒนาทีม จึงมีความพิเศษเฉพาะตัว ด้วย ปรัชญาและจิตวิทยาของการอยู่ร่วมกัน และ เสริมสร้างพัฒนาความสามารถในการเข้าใจ

shared
module team trust asia
-

module

Teamtrust นอกจากจะนำเสนอการจัดการสัมมนาผสมกิจกรรมและ Workshop ที่สนุกสนาน ยังมีการนำเสนอแบบอื่นๆอีกเช่น การฝึกอบรมแบบ class room ในหัวข้อต่างๆที่เกี่ยวกับการพัฒนาบุคลากร

shared
contact-maps-team-trust-asia
-

ติดต่อทีมงาน

TEAM TRUST : Development Program อบรมหลักสูตรพัฒนาบุคลากรการพัฒนาประสิทธิภาพในการทำงาน ทำงานเป็นทีมกิจกรรม อบรมบุคลากร การสร้างทีมงานที่ดี หลักสูตรการสร้างทีมงาน เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน

Activity Photo

ปปง.


Nov 07, 2013 Best Practices (5)


จัดที่สวนนงนุชเป็นกิจกรรมที่สนุกสร้างสรรค์ ผู้บริหารของ ปปง ร่วมทำกิจกรรมอย่างขยันขันแข็งกับพนักงาน เปรียบเสมือนครอบครัวเดียวกัน อย่างเคียงบ่าเคียงไหล่ ผมร่วมเป็นวิทยากร เป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมในวันนั้นประทับใจทีม ปปง ทุกท่านครับ

โคเน่


Sep 08, 2013 Best Practices (5)


งานครั้งนี้มีบางคนซึ่งไม่เคยรู้จักกันมาก่อน ได้ทลายกำแพงความรู้สึกที่ ต่างที่ ต่างวัย ต่างตำแหน่ง ต่างประสพการณ์ หันมาทำงานร่วมกัน เพื่อเป้าหมายเดียวกัน เปลี่ยนวิกฤตเป็นโอกาส คิดร่วมกัน แก้ปัญหาร่วมกัน ลงมือทำร่วมกัน นี่คือ ทีมที่ประสพความสำเร็จ