A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Only variable references should be returned by reference

Filename: core/Common.php

Line Number: 257

 ความคุ้มค่า - Team Building & Team Development Program 
sitemap
(อบรมการสร้างทีม, Team, Team Building, สร้างทีม, จัดอบรม, สัมมนา)

TEAM TRUST ASIA

Team Building & Team Development Program

TEL : 085-5326695, 065-2363978
Teamtrust Asia : teamtrustasia@gmail.com

                      Google+

ความคุ้มค่าขององค์กร

Teamtrust ต้องการสร้างคุณค่าให้กับองค์กรของท่านโดยผ่านการจัดกิจกรรมที่จะสร้างความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันในองค์กร การทำงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ สร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างหัวหน้าและลูกน้องรวมทั้งความสัมพันธ์ระหว่างเพื่อนร่วมงาน

TEAM TRUST เราเชื่อว่าความเอาใจใส่และการเห็นคุณค่าของบุคคลเป็นเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพในการปรับปรุงผลการทำงาน ดังนั้นการฝึกอบรมจึงเป็นกระบวนการทำงานแบบเคียงบ่า เคียงไหล่ ,การสอน ,การประเมินผลทักษะในการฝึกอบรม

 • เป็นการพัฒนาแหล่งข้อมูลใหม่ๆ เพื่อที่จะช่วยให้เกิดความก้าวหน้าในระบบ
 • เป็นการสร้างความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของระบบให้เข้มแข็งขึ้น
 • เป็นการเปิดโอกาศที่ไม่เคยรู้มาก่อนให้เข้าใจในระบบ และทักษะพื้นฐาน
 • เป็นการส่งเสริมความภาคภูมิใจในการมีส่วนร่วมขององค์กร
 • ปรับปรุงและพัฒนาความคิด และการตัดสินใจ
 • เป็นการผลักดันให้เราประสบความสำเร็จสูงขึ้น

การฝึกอบรมเป็นงานของทุกคน ตลอดเวลาอีกทั้งยังเป็นกระบวนการที่ต่อเนื่องซึ่งเกิดขึ้นในทุกๆ ระดับตลอดทั้งระบบ การฝึกอบรมเป็นวิธีที่เราจะอยู่ได้อย่างเข้มแข็งและเติบโตต่อไป

ทั้งที่เมื่อเวลาคุณได้รับการฝึกและเวลาที่คุณถ่ายทอดคำสั่งที่รับมา

 • ฝึกบุคคลที่คุณทำงานด้วย อย่างต่อเนื่องรวมทั้งการเปลี่ยนแปลงที่อาจจะเกิดขึ้นของคุณส่วนความรับผิดชอบของระบบ
 • ส่งมอบการฝึกอบรมที่มีคุณภาพสูงเสมอ
 • ส่งมอบการฝึกอบรมที่เดรียมบุคคลสำหรับงานทั้งหมดในองค์กร
 • เตรียมฝึกอบรมที่ได้ตามเป้าของการเติบโตของบุคคลและความก้าวหน้าของแต่ละบุคคล
 • ทุกวันนี้ การแข่งขัน การเปลี่ยนแปลงของสังคมและสิ่งแวดล้อมรอบตัวเรา เร็วมาก ถ้าเราไม่เตรียมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงของธรรมชาติและสรรพสิ่ง เราจะเป็นบุคคลและองค์กรที่ตกยุคล้าสมัย พัฒนาไม่ทันการเปลี่ยนแปลงของโลก

ท้ายที่สุด เหมือนไดโนเสาร์ที่สูญพันธุ์ไป ที่จะเปลี่ยนแปลง ทัศนคติ ความคิด เป้าหมาย กรอบการทำงาน เพื่อก้าวสู่สิ่งที่ดีกว่าหรือจะถูกสังคม และสิ่งแวดล้อม กดดันให้คุณ เปลี่ยนแปลง คุณต้องเป็นผู้กำหนดแห่งการเปลี่ยนแปลงดีกว่าจะถูกบังคับให้เปลี่ยนแปลงในภาวะจำยอมMore Articles

Also Viewed

Team Trust Thailand เป็นอีกหนึ่งองค์กรที่เน้นการมีหัวใจดวงเดียวกัน โดยมีผู้เชี่ยวชาญและมีการทำงานอย่างเป็นมืออาชีพ มีแรงปรารถนาดี วิสัยทัศน์ ในการสร้างองค์กรเพื่อที่จะผลักดันขอบเขตของการทำงาน ภายใต้ชื่อ "Team Trust" ที่จะเน้นความสำคัญของการทำงานเป็นทีมใน บริษัท และวัฒนธรรม ตราบจนถึงทุกวันนี้